Subscribe:

Ads 468x60px


Senin, 04 Februari 2013

BAB ATTAMYIZباب التمييز

التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لما انبهم من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقاء بكرا شحما وطاب محمد نفسا واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة و زيد اكرم منك ابا واجمل منك وجها ولا يكون التييز الا نكرة ولا يكون الا بعد تمام الكلام

Bab Tamyiz

Tamyiz itu adalah isim yang dinashabkan yang menjelaskan dzat yang sebelumnya
samar. Contohnya :
تصبب زيد عرقا وتفقاء بكرا شحما وطاب محمد نفسا واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة و زيد اكرم منك ابا واجمل منك وجها
Tamyiz itu pasti nakirah dan tamyiz hanya terjadi setelah kalamnya sempurna

Tidak ada komentar:

Posting Komentar